Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

muabanraovat.com dmoz

Dmoz là thư mục quan trọng nhất trên Internet, chỉ Website chất lượng và đăng ký nghiêm túc mới được xem xét đưa vào danh bạ. Hơn nữa, Dmoz là con đường duy nhất để có mặt tại thư mục của Google. Rất nhiều các thư mục nhỏ và thậm chí là các cỗ máy tìm kiếm ít nổi tiếng đã sử dụng danh bạ của Dmoz như là một nền tảng để xây dựng hệ thống danh mục (category) của họ. Giá trị phổ biến liên kết (Link Popularity) thường đạt cao nếu site hay thự mục có mặt tại Dmoz. http://www.dmoz.org/search?q=muabanraovat.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét