Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Google+ cho website muabanraovat.com

Tích hợp mạng xã hội Google+ cho website muabanraovat.com, khi vào trang tìm kiếm Google bạn gõ vào muabanraovat.com thì tức thời 2 bài viết mới nhất tại google.com/+muabanraovat sẽ xuất hiện bên phải màn hình giúp cho khách hàng thuận tiện xem bài viết mới này.

1 nhận xét: