Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Đăng tin không trùng lặp

http://muabanraovat.com/mua-ban/3536669/dang-tin-khong-trung-lap.html Nội dung trùng lặp là nội dung xuất hiện trên Internet tại hơn một địa chỉ (URL). Đây là một vấn đề, bởi vì khi có nhiều nội dung giống hệt nhau trên Internet sẽ gây khó khăn cho bộ máy tìm kiếm để quyết định phiên bản nào phù hợp hơn với một truy vấn tìm kiếm nhất định. Để đưa ra kết quả tìm kiếm tốt nhất, bộ máy tìm kiếm sẽ hạn chế hiển thị các nội dung trùng lặp, vì thế bắt buộc phải lựa chọn phiên bản nhiều khả năng là bản gốc nhất. Nếu một bản tin có nhiều nội dung trùng lặp. Bộ máy tìm kiếm sẽ bỏ qua và không sắp xếp hoặc giảm hạng đường link đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét